Με τη Σύμβαση Σιγαροποιίας η Τράπεζα Αθηνών αναλάμβανε να ιδρύσει εταιρεία για να στηρίξει την παραγωγή καπνού και να αναπτύξει το εμπόριο φύλλων καπνού Με […]