Μεσολόγγι – «Διαπολ/κή Δημιουργική Απασχόληση»

Μεσολόγγι – Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δράση «Διαπολιτισμική Δημιουργική Απασχόληση» Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δράση «Διαπολιτισμική Δημιουργική Απασχόληση» την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου και ώρα 5.00 […]