Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δωρεάν  μέτρησης οστικής πυκνότητας Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, στο Δήμο μας, το πρόγραμμα δωρεάν  μέτρησης οστικής πυκνότητας που πραγματοποιήθηκε στο […]