Ελληναράς είναι αυτός που την ελληνικότητα την αγόρασε μαζί με τους μαιάνδρους και τις περικεφαλαίες και την αποτύπωσαν στα μπράτσα υπογράφοντας μ’ αυτό τον τρόπο […]