Περιφέρεια – Θεματικά εργαστήρια στους τομείς της Αγροδιατροφής & Βιομηχανίας Τροφίμων και της Γαλάζιας Οικονομίας από την ΠΔΕ H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα η […]