Στην αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της περιόδου 2021-2027 συμφώνησαν οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες   Tο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στην αύξηση του προϋπολογισμού κατά 64,6 […]