Ενδιαφέρεται κανείς για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΣ ή θα πούμε το νερό νεράκι του Δημήτρη ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗ (Δικηγόρος, π. Δήμαρχος Θεστιέων) Για το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών […]