Ο Δήμος Αγρινίου δημιουργεί  Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών  Ο Δήμος Αγρινίου, στο πλαίσιο σύνταξης ειδικού σχεδίου για την έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση πολιτών σε περίπτωση […]