Μια από τις πρώτες ενέργειες στην οποία προχώρησε η οργάνωση του Αγρινίου, ήταν να συγκροτηθεί στην πόλη και τον νομό η Εθνική Αλληλεγγύη   Επιμέλεια: […]