Έλεγχος από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ στα έργα του Δήμου Αγρινίου και δήλωση για νέα θητεία Παπαναστασίου Αυτοψία στο Παπαστράτειο Πάρκο Αγρινίου, τις Αποθήκες […]