Βεβαίωση τελών ΓΕΜΗ από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων στις Δ.Ο.Υ. Το Επιμελητήριο  Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. […]