Η διακύμανση του κόστους ηλιακών θερμοσιφώνων μετά την επιδότηση Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, πραγματοποίησε δειγματοληπτική Έρευνα, χρησιμοποιώντας δείγμα εξήντα (60) προϊόντων και πενήντα έξι […]