Ελληνικές Αλυκές: Παραγωγική διαδικασία με έμφαση στην κυκλική οικονομία Από ειδική μελέτη αναδείχτηκε ο Zero Waste χαρακτήρας της παραγωγικής διαδικασίας της εταιρείας. Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ, […]