Διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 670.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε δύο εισπρακτικές εταιρίες από το υπουργείο Ανάπτυξης σε δύο Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις Σύμφωνα […]