Επιπλέον 5,63 εκ € στην ΠΔΕ για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Εντάσσονται άλλοι 158 νέοι αγρότες Με την αρ.1531/1.8.2023 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης […]