Προτάσεις της ΔΡΩ για τη «διαδρομή  φύσης και πολιτισμού Αιτωλ/νίας»

Προτάσεις της ΔΡΩ για την ΟΧΕ «διαδρομή  φύσης  και πολιτισμού Αιτωλ/νίας» Στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης του Δήμου Αγρινίου και της πρόσκλησής του για αποστολή […]

Ικανοποίηση και προτάσεις από την ΔΡΩ

Πρωτοβουλία της ΔΡΩ για κήρυξη ως «Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης» της «βελανιδιάς του Χατζόπουλου» και επαναπατρισμό της τελευταίας σωζόμενης Οτομοτρίς Καθώς κλείνει σύντομα το 2022, […]