Συγκροτήθηκε στο Δήμο Ξηρομέρου η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Πρόεδρος της επιτροπής είναι η Δημοτική Σύμβουλος, Τσόμπου – Παύλου Αρτέμιδα Συγκροτήθηκε στο Δήμο Ξηρομέρου η «Δημοτική […]