Εκπόνηση γενικού στρατηγικού σχεδίου (Master Plan) διαχείρισης ομβρίων υδάτων και αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Δήμου Πατρέων Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την μελέτη «Εκπόνηση γενικού στρατηγικού σχεδίου (Master […]