Χωρικός σχεδιασμός και πολιτισμός, μια σχέση δυναμική

Συχνά συνδέουμε τον χωρικό σχεδιασμό με την οικονομική ανάπτυξη, με τις αναπτυξιακές δυνατότητες γενικότερα μιας περιοχής και ξεχνάμε ότι ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί και σημαντικό […]