Δημογραφική κρίση, περιφερειακές ανισότητες και αγορά εργασίας Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2021, οδηγούμαστε σε τρία βασικά συμπεράσματα: Πρώτον, η απογραφή […]