«Εγώ ο Δημήτριος Νικολάου Στάικου κτηματίας κάτοικος Αγρινίου έχοντος φρένας υγιείς και αταραξίαν ψυχής…» Γράφει ο Μάρκος Γκιόλιας στο άρθρο του με τίτλο: «Τo Αγρίνιο στα […]