Κάθε παιδί να έχει ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, στέγης, ασφάλειας, διατροφής, εκπαίδευσης, πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες και προστασία από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης Εκστρατεία ενημέρωσης και […]