Διαβούλευση για την εκπόνηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων “Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας” Στο πλαίσιο εκπόνησης  της Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων “Διαδρομή Φύσης και […]