Διαδικτυακή εκδήλωση νομικής πληροφόρησης με θέμα: «Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης, με έμφαση σε θέματα που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον υπολογισμό […]