Αυγοτάραχο Μεσολογγίου με DNA

Ανάλυση DNA στο Αυγοτάραχο Μεσολογγίου και τη σταφίδα Vostizza Τα προϊόντα θωρακίζονται απέναντι στη νοθεία Για πρώτη φορά δύο ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου […]