Μετά από πολυήμερη καθυστέρηση, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη 775 θέσεων μόνιμου προσωπικού   Προκήρυξη 5Κ/2023 (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023 & Φ.Ε.Κ 1/τ.Α.Σ.Ε.Π./11.1.2024) […]