Επισκευάζεται και αναβαθμίζεται το διοικητήριο του νομού, που στεγάζεται το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Στηνγ επισκευή και αναβάθμιση του κτιρίου, που στεγάζεται […]