Έναρξη των δράσεων υλοποίησης του έργου «Προώθηση και προβολή αλιευμάτων της ΠΔΕ στην εσωτερική αγορά και τις Τρίτες Χώρες » Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος […]