«Οι αγρότες του Καινούργιου έχουν πείρα, ότι κερδίσαμε το κερδίσαμε μέσα από την σύγκρουση και τη συσπείρωση στον αγροτικό μας σύλλογο» «Η αύξηση του κόστους […]