Την Αγροτική Περιφερειακή Έκθεση εγκαινίασε ο Ν. Φαρμάκης, στο Κεφαλόβρυσο,         «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχοντας σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, […]