Φ. Ζαΐμης: «Σημαντικός ο ρόλος των πολιτικών αεροδρομίων της Δυτικής Ελλάδος για την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας» «Τα πολιτικά αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδος αλλά και […]