Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Αιτωλ/νίας καλεί στην 24ώρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαληλλική απεργία την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 που κήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ   […]