6 Οκτωβρίου 2022

ΑΑΔΕ

Τα «Λαβράκια» του Αυγούστου

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις, κατά τον μήνα Αύγουστο Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 9.528 έλεγχοι, κατά τους...