Οι καταρράκτες και ο νερόμυλος, το μικρό «πάντα βρέχει» του Αγρινίου, βρίσκεται καλά κρυμμένο μέσα σε οργιώδη βλάστηση και δένδρα Ένας καλά κρυμμένος θησαυρός της […]