Περιφέρεια 10/5 – Η β’ φάση της Διάγνωσης Αγοράς Εργασίας

Παρουσιάζονται τα  αποτελέσματα της β’ φάσης
του έργου του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης
της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση 2ης φάσης αποτελεσμάτων του έργου του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 10 Μάϊου 2023  και ώρα 12.00 μ.μ στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα) .

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για το έργο του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Δυτική Ελλάδα, στην παρουσίαση ευρημάτων – αποτελεσμάτων από έρευνες, μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου καθώς και στην παρουσίαση της εξέλιξης υλοποιούμενων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τα οποία  εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και ιδίως των ανέργων προκειμένου να επιτύχουν την εύρεση εργασίας.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί  το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872, στο πλαίσιο του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020, /Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου προωθείται η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την διάγνωση/παρακολούθηση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος και των τάσεων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, με στόχο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους άνεργους ζήτημα το οποίο στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μέσω του έργου προωθείται επίσης ο σχεδιασμός στρατηγικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με βάση την  πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και απαιτούμενες δεξιότητες ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού τα οποία θα συμβάλλουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας σε θέσεις με βιώσιμη προοπτική.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κος Φαρμάκης Νεκτάριος και ο  Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων.

 

 

 


AgrinioStories