Παν. Πατρών – Τέσσερα Νέα Προγράμματα Σπουδών

Τέσσερα Νέα Εξ αποστάσεως
Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών
Υπογραφή Συμφωνιών από  τoν Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα
και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητή Χρήστο Μπούρα

Τέσσερα νέα εξ αποστάσεως Διαπανεπιστημιακά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών θα προσφερθούν από το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από κοινού από τα Πανεπιστήμια Λευκωσίας και Πατρών. Τα νέα προγράμματα θα κατατεθούν για αξιολόγηση και πιστοποίηση στο Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων Καθηγητές Φίλιππος Πουγιούτας και Χρήστος Μπούρας υπέγραψαν την 1η Ιουλίου 2023 τις σχετικές  συμφωνίες. Οι συμφωνίες υπογράφηκαν στην παρουσία του Ανώτερου Αντιπρύτανη και του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητών Κωνσταντίνου Φελλά και Παναγιώτη Αγγελίδη, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Διονύσιου Μαντζαβίνου και του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, κυρίου Χαράλαμπου Ροδόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Πρυτανειών των δύο Πανεπιστημίων συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν, αριθμός κοινών δράσεων έρευνας και καινοτομίας. Συμφωνήθηκε, επίσης, η προσφορά ακόμα δύο εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και διεθνοποιημένο Πανεπιστήμιο, παράδειγμα προς μίμηση στην Ελλάδα, αποτελεί στρατηγικό μας εταίρο. Ο αριθμός των διαπανεπιστημιακών μας προγραμμάτων αυξάνεται το 2023-2024 σε έξι και θα φτάσει το 8 το 2024-2025»

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας δήλωσε: «Η στρατηγική συμμαχία των 2 Πανεπιστημίων ενισχύεται περαιτέρω με την υπογραφή με αυτά τα 4 νέα μεταπτυχιακά προγράμματα. Δεν σταματούμε όμως εδώ. Σχεδιάζουμε και νέες συνεργασίες που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ένα αδελφό Πανεπιστήμιο για το Πανεπιστήμιο Πάτρας».

Στη συνέχεια οι δύο Πρυτάνεις έλαβαν μέρος στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπου οι Καθηγητές κ.κ. Πουγιούτας και Μπούρας απένειμαν τους τίτλους Σπουδών του εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εξασφάλισε ειδική εκπτωτική πολιτική για τη συμμετοχή των εργαζομένων του Ιδρύματος σε εξ αποστάσεως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Συγκεκριμένα εξασφαλίστηκε η δωρεάν συμμετοχή 5 εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών σε εξ’ αποστάσεως Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η συμμετοχή των εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών σε εξ αποστάσεως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με έκπτωση 50%.

 


AgrinioStories