Παν. Πατρών – Γνωρίστε τα Γεωπονικά σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Τέσσερα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών
συστήνονται στους υποψήφιους φοιτητές τους

Τέσσερα Τμήματα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών συστήνονται στους υποψήφιους φοιτητές τους, ενόψει και της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις, μέσα από πρωτότυπα βίντεο προβολής και προώθησης του αντικειμένου σπουδών τους, με στόχο τη σφαιρική ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τους δρόμους που ανοίγονται στα συγκεκριμένα πεδία σπουδών.

Πρόκειται για τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο), Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο),  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) και Γεωπονίας (Μεσολόγγι).

Το project της προβολής δεν περιλαμβάνει μόνο τα ίδια τα Τμήματα και την ενημέρωση για αυτά, αλλά και τη γνωριμία με τους τόπους υποδοχής των φοιτητών κάποιοι εκ των οποίων βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το αντικείμενο σπουδών.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που στόχο έχει την ενδυνάμωση των συγκεκριμένων Τμημάτων, την προσέλκυση του ενδιαφέροντος περισσότερων φοιτητών αλλά και τη  σύνδεσή τους με την οικονομία της περιοχής και με την αγορά εργασίας γενικότερα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών καλούν με αυτό τον τρόπο τους νέους φοιτητές να δουν έξω από το «κάδρο» και να εντοπίσουν ευκαιρίες και ενδιαφέροντα που μπορούν να οδηγήσουν σε νέους γνωστικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Τα τέσσερα βίντεο, τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στις ιστοσελίδες των τεσσάρων Τμημάτων και στα  social media του Πανεπιστημίου Πατρών, σκηνοθέτησε ο Παναγιώτης Φαφούτης.

Σύνδεσμοι Βίντεο:

  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) ΕΔΩ
  • Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) ΕΔΩ
  • Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) ΕΔΩ
  • Γεωπονίας (Μεσολόγγι) ΕΔΩ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  • Επίσημη Ιστοσελίδα Πανεπιστήμιου Πατρών: ΕΔΩ
  • Υπηρεσίες Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών: ΕΔΩ
  • Σύστημα συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης «Αθηνά»: ΕΔΩ
  • Υπηρεσία δεδομένων αιθουσιολογίου του Πανεπιστημίου Πατρών: ΕΔΩ
  • Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών: ΕΔΩ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

 


AgrinioStories