Νέα παράταση για τον καθαρισμό των οικοπέδων

 Δόθηκε νέα παράταση
από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής
και Πολιτικής Προστασίας

Έως τις 30 Ιουνίου η δήλωση
για τον καθαρισμό των οικοπέδων

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δίδεται παράταση έως τις 30 Ιουνίου στους πολίτες, προκειμένου να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, στην πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας, η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gov.gr

Υπενθυμίζεται ότι, στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Δήλωση υπάρχει επιβολή προστίμου.

Ο Δήμος Ναυπακτίας θα διενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν δήλωση καθαρισμού του οικοπέδου τους.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31, παρ. 4 του Ν. 5075/2023 (ΦΕΚ 206/Α΄/12.12.2023) και στην υπ. αρ. 20/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2695/τ.Β΄/9.5.2024), για το πρώτο έτος σύστασης του Μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται η 31η Μαΐου 2024.

Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων αφορούν τους οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:

  • (α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
  • (β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
  • (γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100μ. από τα όρια των ανωτέρω (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
  • (δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.