6 Φεβρουαρίου 2023

Μητρόπολη Αιτωλ/νίας – Εκμισθώσεις ακινήτων

Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Προφορική πλειοδοτική δημοπρασία
εκμισθώσεως ακινήτων

Την Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 και από την 1:00 μέχρι την 1.30 το μεσημέρι, στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, θα διεξαχθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμισθώσεως ακινήτων.

Η πλειοδοτική δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση των καταστημάτων (γραφεία) του δευτέρου ορόφου μίας οικοδομής που βρίσκεται στο Μεσολόγγι και στη συμβολή των οδών Θυσίας και Μακρυκώστα (πλατεία Πέντε Πρωθυπουργών) που αποτελούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες με εμβαδόν

  • α) πενήντα τέσσερα τετραγωνικών μέτρων και εξήντα πέντε εκατοστών (54,65 τ.μ.) και
  • β) πενήντα τέσσερα τετραγωνικών μέτρων και τριάντα εκατοστών (54,30 τ.μ.) .

Ως τίμημα εκκίνησης ορίζεται το ποσόν των διακοσίων πενήντα 250,00 ευρώ, για καθένα εξ αυτών μετά δε την έναρξη της δημοπρασίας κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 2% ανωτέρα της αμέσως προηγουμένης προσφοράς.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης και φάκελος της δημοπρασίας, παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, προς κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη δημοπρασία αυτή. (τηλ 2631022322 εσωτ. 4)

 


AgrinioStories