Μεσολόγγι – Έκτακτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβ.

Έκτακτη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου
σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2023

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα, 10η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.30 που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  • 1. Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 51/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση της συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος – Δήμαρχος).
  • 2. Σύσταση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ορισμός Προέδρου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος – Δήμαρχος).
  • 3. Αδελφοποίηση με Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος – Δήμαρχος).

 


AgrinioStories