Μεσολόγγι – Εγκρίθηκε η συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας

Eγκρίθηκε η παράταση λειτουργίας
του Κέντρου Κοινότητας
Προσλαμβάνονται και άλλοι εργαζόμενοι

Με στοχευμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστα Λύρου προς την Ε.Υ. Διαχείρισης Προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγκρίθηκε η συνέχιση της Δράσης: «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου». Η πρόταση που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή δέχθηκε θετική αξιολόγησηκαι θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027», με το ποσό των 666.286,81€.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη επιτυχία και πρόοδο διότι εγκρίθηκε η παράταση λειτουργίας μιας επιτυχημένης δομής και εξασφαλίστηκε η ομαλή λειτουργία της μέχριτην 31/12/2025, οπότε θα επανεξεταστεί η συνέχιση της συγχρηματοδότησης βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Αποτελεί μια δομή που είναι προέκταση της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου μας και από την έναρξη λειτουργίας της (Νοέμβριος 2017) εργάζονται αποτελεσματικά και με προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν και αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, προσφέροντας υπηρεσίες που βελτιώνουν τοβιοτικό επίπεδο και διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη.

Η Δομή ξεκίνησε με επτά άτομα Προσωπικό και με την διεύρυνση της με νέες ειδικότητες που θα προσληφθούν άμεσα αναμένεται να φτάσει τα δεκατρία (13) άτοματα οποίαθα ενισχύσουν την Κεντρική δομή και τις Δημοτικές Ενότητες Αιτωλικού και Οινιαδών, ιδιαίτερα τους οικισμούς/καταυλισμούς.

 Οι νέες ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι:

  • ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδίκευση στην μαθησιακή στήριξη
  • ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ
  • ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
  • ΥΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

Οι νέοι υπάλληλοι θα προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και μείωσης της σχολικής διαρροής παιδιών που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θέματα που αφορούν την Υγεία και την Πρωτοβάθμια φροντίδα, θέματα που αφορούν την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη, θέματα που αφορούν την Στέγαση και την Μετεγκατάσταση των καταυλισμών Ρομά, θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών και την στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, λαμβάνοντας υπόψη την διασύνδεση των δημοτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στο Δήμο μας.

Η Δημοτική αρχή συνεχίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των κατοίκων, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών του Δήμου μας και δικαιώνοντας τις προσδοκίες των συμπολιτών μας.

 


AgrinioStories