29 Μαΐου 2023

Μεσολόγγι – Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς

Εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών – νηπίων
στους Δημοτικούς Παιδικούς
και Βρεφικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024.

Το Πνευματικό Κοινωνικό  Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2023-2024 θα γίνονται από: 15-05-2023 έως και 25-06-2023

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις νέες εγγραφές και τις επανεγγραφές θα υποβάλλονται:

Α) Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση pneumatikoke@gmail.com

B) Στον Παιδικό – Βρεφικό Σταθμό της 1ης επιλογής του γονέα.

Γ) Στην γραμματεία του Πνευματικού – Κοινωνικού – Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα βρέφη από 2 μηνών έως και 2,5 ετών και τα νήπια από 2.5 έως και 4 ετών.

Στο Πνευματικό κέντρο ανήκουν οι ακόλουθοι Βρεφικοί – Παιδικοί σταθμοί:

 

Οι ενδιαφερόμενοι (γονείς και κηδεμόνες των βρεφών – νηπίων) θα μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από τους κατά τόπους Βρεφικούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, απο τη γραμματεία του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στη διεύθυνση Αθ. Ραζή – Κότσικα 12 , τηλ. 2631022129 καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου www.messolonghi.gov.gr. και του Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου www.messolonghiculture.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση  Εγγραφής (παρέχεται από την υπηρεσία ή από το www.messolonghi.gov.gr)
 2. Αντίγραφο Ταυτότητας της μητέρας (Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες, απαιτείται διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ.).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να έχει εκδοθεί τον τελευταίο μήνα).
 4. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα 2022).
 5. Πιστοποιητικό Υγείας Βρεφών/Νηπίων (παρέχεται μαζί με την αίτηση εγγραφής την υπηρεσία ή από το www.messolonghi.gov.gr ή το www.messolonghiculture.gr και συμπληρώνεται από παιδίατρο) για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του παιδιού.
 6. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας των σελίδων όπου φαίνονται τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε μήνα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού καθώς και τα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (ΜΑΝΤΟΥΧ) τελευταίου 12μήνου.

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Σύμφωνο συμβίωσης: αντίγραφο του συμφώνου.
 • Ανύπαντρη μητέρα: Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού  (εάν το παιδί δεν εμφανίζεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας).
 • Χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου (εάν η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Διαζευγμένη: Αντίγραφο Διαζευκτηρίου (εάν η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) η έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1) με ημερομηνία  έκδοσης ΠΡΙΝ την ημερομηνία Πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.
 • Σε διάσταση: Έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ (Μ1) με ημερομηνία έκδοσης ΠΡΙΝ την ημερομηνία Πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.
 • ΑΜΕΑ αιτούσα(35% κ άνω): Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ, από ΚΕΠΑ.
 • ΑΜΕΑ σύζυγος αιτούσας ( 67% και άνω): Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ, από ΚΕΠΑ.
 • ΑΜΕΑ αδερφάκι (35% και άνω): Αντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας σε ισχύ, από ΚΕΠΑ.
 • Στην περίπτωση που αποστείλετε τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακαλούμε να είναι σε μορφή αρχείου pdf  (όχι απλή φωτογραφία από κινητό τηλέφωνο).

Ο Πρόεδρος

Χαντζής Νικόλαος

 

 


AgrinioStories