Γιάννης Βασιλείου: Αδυνατώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα

Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Βασιλείου
απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση του Δ. Τραπεζιώτη
σχετικά με την κατάσταση της παιδικής χαράς
στο Παπαστράτειο Πάρκο Αγρινίου ανέφερε τα εξής: 

«Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου,  έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών,  τηρεί  με ευλαβική συνέπεια το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση  και τη λειτουργία τους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Καμία παιδική χαρά δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν καλύπτει τις  σύγχρονες προδιαγραφές και τους αυστηρούς όρους ασφαλείας που προβλέπονται. Στον Δήμο Αγρινίου οι συγκεκριμένοι χώροι είναι πλήρως πιστοποιημένοι και εναρμονισμένοι με τα πρότυπα της νομοθεσίας.

Στο συγκεκριμένο όργανο αναρρίχησης διασφαλίζονται οι συνθήκες προστασίας των παιδιών με ειδικές κατασκευές τόσο το δάπεδο όσο και στη δομή των συρματόσκοινων. Με γνώμονα ότι οι θεσμικοί παράγοντες οφείλουν να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των παιδικών χαρών, αδυνατώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα και τη στόχευση  της συγκεκριμένης αναφοράς».

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αντιπαραθέσεις