6 Φεβρουαρίου 2023

Αμφιλοχία – Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένου Συμβούλου

Δήμου Αμφιλοχίας:
Ορισμός Αντιδημάρχων
και Εντεταλμένου Συμβούλου Δήμου Αμφιλοχίας

Με αποφάσεις του Δημάρχου Αμφιλοχίας Γιώργου Κατσούλα, ορίζονται:

Ως Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων ηΔημοτική Σύμβουλος Λαμπρινή Χαρδαλιά(Απόφαση 730/20/1/2023),

Ως άμισθος Αντιδήμαρχος συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών εξαιτίας έντονων καιρικών φαινόμενων στο Δήμο Αμφιλοχίας ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάρκος Κατσούλης (Απόφαση 738/20-1-2023),

Ως άμισθος Εντεταλμένος Σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Ριζογιάννης, στον οποίο ανατίθεται η εποπτεία καιοσυντονισμός τωνδράσεωνπου αφορούν στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας (παρακολούθηση και εποπτεία κίνησης, κατανάλωσης καυσίμων, συντήρησης κ.α.).

Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν έως την ανάκλησή τους.

 


AgrinioStories