Αγρίνιο 26/2 – Δύο συνεδριάσεις του Δημ. Συμβουλίου Αγρινίου

Δύο συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου
στις 26 Φεβρουαρίου 2024

Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 6:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 1η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας του Δήμου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο και θα ακολουθήσει η 2η τακτική συνεδρίαση του οργάνου, στις 7:00 το απόγευμα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2024 σε ορθή επανάληψη απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή πολιτική έτους 2024». Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Γρίβας.
 2. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 3. Αναμόρφωση οικονομικών στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Αγρινίου έτους 2024. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 4. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2023 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 5. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου.
 6. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 45/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 2/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης. Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 7. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 46/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).
 8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2024. Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Σκορδόπουλος.
 9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2024 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ της Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου». Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου.
 10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 16/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού με κοστολογημένες δράσεις Οικονομικού Έτους 2024». Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου.
 11. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024». Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου.
 12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Οικ. Έτους 2024». Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου.
 13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση Πίνακα 5Γ΄(στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων προϋπολογισμού 2024». Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου.
 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασης Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού 2022 – Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές». Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου κ. Παπαγεωργίου.
 15. Έγκριση νέων εγγραφών, διαγραφών και αλλαγών δομής φιλοξενίας νηπίων σχολικού έτους 2023-2024. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης.
 16. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως τακτοποιήσεως και αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 285 του σχεδίου πόλης Αγρινίου», λόγω νέων προσκομισθέντων στοιχείων. Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 51/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης.
 17. Παράταση μίσθωσης θέσης περιπτέρου στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης.
 18. Πρόωρη λύση μίσθωσης  περιπτέρου  επί της οδού Καρπενησίου 45 στην  Κοινότητα Καμαρούλας του δήμου Αγρινίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης.
 19. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου  του Δήμου Αγρινίου στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο  Αδελφότητας  Πραμαντιωτών  Αγρινίου. Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφαση Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης. Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γεώργιος Σταύρου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Αγρίνιο