29 Ιανουαρίου 2023

Αχαΐα – «Φωτιά» στα παραθαλάσσια ακίνητα

«Φωτιά» παίρνουν τα ακίνητα
στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αχαϊας,
αφού θα ενταχθούν στο σύστημα
των αντικειμενικές τιμών ζώνης

Οι κύριες παραθαλάσσιες περιοχές της Αχαϊας συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές όπου θα επεκταθεί σύντομα το σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών. Και αυτό συνεπάγεται σημαντικές αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων που βρίσκονται στις εν λόγω, υπό ένταξη, περιοχές.

Πρόκειται, εκτός άλλων, για τα Βραχναίικα, τον Ψαθόπυργο, το Διακοπτό, την Αιγείρα, τον Πλάτανο, τα Σελιανίτικα και την Τράπεζα, που είναι μεταξύ των 2.167 περιοχών που αναμένεται ότι ενταχθούν έως τον Φεβρουάριο στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, με βάση τις αντικειμενικές τιμές ζώνης.

Με την ένταξη των περιοχών αυτών θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για την επέκταση του συστήματος του Αντικειμενικού Προσδιορισμού της Αξίας των Ακινήτων (ΑΠΑΑ) σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Το επόμενο βήμα, μετά την ένταξη όλων των περιοχών της χώρας στο σύστημα του ΑΠΑΑ, θα είναι η εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται ανά διετία αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς.

Το σύστημα θα συλλέγει πληροφορίες για τις διακυμάνσεις των τιμών των ακινήτων στην αγορά και θα προσαρμόζει το ύψος των τιμών ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο σε τέτοια επίπεδα, ώστε οι τελικές αντικειμενικές φορολογητέες αξίες ακινήτων που θα προκύπτουν να ταυτίζονται με τις εμπορικές τιμές. Ουσιαστικά η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα σημάνει την αντικατάσταση του όρου της «αντικειμενικής αξίας» με την «εμπορική». Στις προτεραιότητες της φορολογικής πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός του συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Σήμερα, στις προαναφερόμενες, υπό ένταξη στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης, 2.167 περιοχές, ισχύει ακόμη το σύστημα των αντικειμενικών αξιών γης και των τιμών εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής. Στους χιλιάδες οικισμούς των περιοχών αυτών οι πραγματικές τιμές των ακινήτων, όπως διαμορφώνονται με βάση τις συνθήκες της κτηματαγοράς, ανέρχονται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα των φορολογητέων αξιών που προσδιορίζονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες γης και τις τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής.

Συνεπώς, από τη στιγμή της ένταξης των περιοχών αυτών στο σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων που βρίσκονται σ’ αυτές τις περιοχές και, συνακόλουθα, υπεραυξήσεις σε δεκάδες φόρους που επιβαρύνουν τις μεταβιβάσεις και την κατοχή των ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

 

Πηγή


AgrinioStories