Ξηρόμερο 8/2 – Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης)
της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ξηρομέρου
H Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα κάλεσε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης), που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, με την για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση και υποβολή προτάσεων επί του Προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2023.
Όπως επισημαινέται σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα και συγκεκριμένα την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 07:00 μ.μ. και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.

AgrinioStories