Τραπεζιώτης: Κριτική και ερωτήματα στο πλαίσιο της λογοδοσίας

Στο πλαίσιο της λογοδοσίας
σχετικά με τον πρωτογενή τομέα
και τις θηριώδεις αυξήσεις στο νερό

Στις 26/02/2024 πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ειδική Συνεδρίαση για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής, κατά την οποία οι Δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης έχουν το προνόμιο να θέσουν τα επτά από τα δέκα θέματα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) και να ελέγξουν τη Δημοτική Αρχή για τις πράξεις και παραλήψεις της. Δυστυχώς από τη συνεδρίαση αυτή  απουσίαζε η μείζων αντιπολίτευση παραιτούμενη ουσιαστικά από τον ρόλο της να αξιοποιήσει την ευκαιρία που δίνεται στην αντιπολίτευση να ελέγξει τη Δημοτική Αρχή.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης  «ΑΓΡΙΝΙΟ -ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ» Δημήτρης Τραπεζιώτης αφού διατύπωσε την άποψή του για τον νεότευκτο θεσμό της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής και αποκάλυψε ότι οι αυξήσεις στο νερό για το έτος 2024 φθάνουν ως και 267% , άσκησε σκληρή κριτική στη Δημοτική Αρχή για την απουσία δράσεων και υποδομών  στην αγροτική οικονομία και ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα.

Ακολούθως   αναφέρθηκε  στα δίκαια αιτήματα των αγροτών, τόνισε ότι με το άρθρο  94 του ν.3852/2010 μεταβιβάστηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες  στους Δήμους της χώρας που αφορούν  στην Αγροτική Οικονομία  – Κτηνοτροφία – Αλιεία, τις οποίες ουδέποτε άσκησε η σημερινή Δημοτική Αρχή και επεσήμανε ότι με δεδομένοότι στο διευρυμένο  Δήμο Αγρινίου το ¼ περίπου του  οικονομικά ενεργού  πληθυσμού είναι αγρότες ο Δήμος Αγρινίου δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως πυλώνα καθοριστικής σημασίας  και αξίας για την τοπική οικονομία. Τόνισε επίσης, ότι ο Δήμος Αγρινίου θα μπορούσε να γίνει Πανελλαδικό Κέντρο Παραγωγής Τροφίμων με ποιοτικά και πιστοποιημένα ασφαλή προϊόντα.

Στη συνέχεια αξιοποιώντας το νέο θεσμό  της λογοδοσίας και ελέγχοντας και τα τρία προεκλογικά προγράμματα, 2014, 2019, 2023, της σημερινής Δημοτικής Αρχής  και  αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας  επεσήμανε  ότι τίποτα δεν υλοποίησε κατά τη δεκαετή  μέχρι σήμερα θητεία της.

Τέλος σχετικά με την αγροτική οικονομία και τον πρωτογενή τομέα διατύπωσε τα παρακάτω ερωτήματα:

ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ η Δημοτική Αρχή  στη νέα πενταετή θητεία της  να υλοποιήσει τουλάχιστον  αυτά τα οποία  προβλέπονται  από το άρθρο 94 του ν.3852/2010 για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας στο Δήμο μας;

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

  1. ΘΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Γ.Γ.Α.) που προβλέπονται στο νόμο;
  2. ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ;
  3. ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ;
  4. ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΖΩΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ;
  5. ΘΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ για τη Δημιουργία πιλοτικών αγροκτημάτων και Τράπεζα σπόρων με ντόπιο γενετικό υλικό;
  6. ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ προκειμένου να υπάρξει αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής με αντικατάσταση για παράδειγμα του καπνού με άλλα προϊόντα;
  7. ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ;
  8. ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ που έχουν μια τοπικότητα και μια μοναδικότητα ( αθερίνα Τριχωνίδας, ελιά Αγρινίου, κοντόροκο καλαμπόκι, ντομάτα Παναιτωλίου, κάστανο Αρακύνθου κ.α.);
  9. ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΠΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που ξεκίνησε το 2008 στη λίμνη Τριχωνίδα από τον πρώην Δήμο Θεστιέων;
  10. ΘΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;

ΨΗΦΙΣΜΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τέλος να αναφέρουμε ότι στην ίδια συνεδρίαση η Παράταξή μας συνέταξε και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ψήφισμα υπέρ των Αγροτών, το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
με click στο Posted in Ανακοινώσεις