Χωρίς δυνατότητα μετεγγραφής, όσοι φοιτούν στο τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο Καθορίστηκε, με απόφαση την οποία υπέγραψε  ο υπηρεσιακός υπουργός Παιδείας Χρ. Κίττας,  η αντιστοιχία […]