ΟΦΣΒΕ: Το Υποδομών καταστρέφει δημόσια έργα

Όμιλος φίλων σιδηροδρόμου Βορειοδυτικής Ελλάδας «ΧαρίλαοςΤρικούπης» ΟΦΣΒΕ: «Το υπουργείο Υποδομών καταστρέφει δημόσια έργα»   Με τον χαρακτηριστικό τίτλο-θέμα «Το υπουργείο Υποδομών καταστρέφει δημόσια έργα» ο […]